Over ​Sander Theunissen

​Sander Theunissen procedeert en adviseert over uiteenlopende zaken in het arbeids(proces)recht, onder meer over individueel en collectief ontslag. Hij heeft bijzondere interesse in en kennis van loondoorbetaling bij ziekte en privacy binnen het arbeidsrecht.

Sander is auteur van Sdu Commentaar Arbeidsrecht Thematisch van de thema’s ‘Ontslag’, ‘Ziekte’ en ‘Aanstelling’ en publiceert regelmatig in vakbladen over diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast is Sander docent bij Sdu (ontslag op staande voet en privacy in het arbeidsrecht) en vaste bewerker van het jurisprudentietijdschrift Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR).

Sander is sinds 2016 verbonden aan Lexence. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 2015 heeft hij de postdoctorale specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie succesvol afgerond. Sander is in 2010 beëdigd als advocaat.

 

Privacy team

Sander maakt onderdeel uit van het privacy team van Lexence. Hij houdt zich bezig met alle facetten van het privacy recht binnen de werkomgeving. Sander geeft daarnaast regelmatig cursussen en workshops over privacy in het arbeidsrecht. Het team heeft een nieuwe tool ontwikkeld die kan worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een datalek en welke stappen er genomen dienen te worden. Klik op onderstaand icoon om de tool in te vullen.

Icoon voor datalek

 

Compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 is de Wet compensatie transitievergoeding definitief aangenomen. Met deze wet worden werkgevers gecompenseerd voor de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding. Lexence heeft een praktische tool ontwikkeld om te controleren of recht op compensatie bestaat en zo ja, hoe hoog deze compensatie is. De tool maakt ook inzichtelijk welke informatie aan UWV moet worden verstrekt bij de compensatieaanvraag. Klik op onderstaand icoon om de tool in te vullen.

  • Sander Theunissen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    – Arbeidsrecht

    Deze registratie verplicht Sander Theunissen elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.