Over Sabine van Baren

Sabine van Baren adviseert en procedeert op het gebied van collectief en individueel ontslagrecht. Daarnaast is zij veelvuldig betrokken bij vraagstukken inzake individuele ontbindingen, reorganisaties, het sociale zekerheidsrecht en medezeggenschap en de Wet werk en zekerheid. De werkzaamheden van Sabine vinden zowel op nationaal als internationaal niveau plaats.

Sinds 2015 werkt Sabine bij Lexence. Zij studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde een master in Privaatrecht. Sabine werd in 2015 beëdigd als advocaat.