Over Nienke Miltenburg

Nienke Miltenburg is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële geschillenbeslechting in brede zin.

Sinds 2016 is Nienke verbonden aan Lexence. Zij heeft haar studie Nederlands recht (afstudeerrichting ondernemingsrecht) afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde vervolgens een semester aan de Copenhagen Business School. Nienke werd in 2016 beëdigd als advocaat.