nl/en

Litigation

Nienke Miltenburg

Advocaat

decorative image

Over Nienke

Nienke Miltenburg is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële geschillenbeslechting in brede zin.

Sinds 2016 is Nienke verbonden aan Lexence. Zij heeft haar studie Nederlands recht (afstudeerrichting ondernemingsrecht) afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen en studeerde vervolgens een semester aan de Copenhagen Business School. Nienke werd in 2016 beëdigd als advocaat.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Nienke Miltenburg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Burgerlijk procesrecht

Deze registratie verplicht Nienke Miltenburg elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Alle mensen van Litigation ontmoeten?