Over Matthijs van Beusekom

Matthijs van Beusekom houdt zich bezig met de ondernemingsrechtelijke transactie-praktijk en adviseert ondernemingen over diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken op het gebied van fusies, overnames en private equity transacties. Hij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen. Tevens houdt hij zich bezig met commerciële contracten, samenwerkingsverbanden en joint ventures.

Matthijs is bestuurslid van de Stichting Justitia en organiseert het jaarlijkse congres Justitia.

Matthijs is sinds 2015 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Matthijs is in 2016 beëdigd als advocaat.