Over Matthijs van Beusekom

Matthijs van Beusekom houdt zich bezig met de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en adviseert ondernemingen over diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken op het gebied van fusies, overnames en private equity transacties. Hij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen. Tevens houdt hij zich bezig met commerciële contracten, samenwerkingsverbanden en joint ventures.

Matthijs was bestuurslid van de Stichting Justitia en organiseerde in 2018 het jaarlijkse congres Justitia.

Matthijs is sinds 2015 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Matthijs is in 2016 beëdigd als advocaat.

  • Matthijs van Beusekom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    – Ondernemingsrecht

    Deze registratie verplicht Matthijs van Beusekom elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.