Over Maarten Duijnker

Maarten Duijnker assisteert als paralegal het notariaat ondernemingsrecht op het gebied van onder meer fusies en overnames, private equity transacties en joint ventures.

Maarten werkt sinds 2013 bij Lexence. Maarten heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.