Over Hannah Kleemans

Hannah Kleemans is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij over milieuzaken, zoals bodemverontreiniging, asbest, natuurbescherming en milieurechtelijk aansprakelijkheidsrecht.

Sinds 2017 is Hannah werkzaam bij Lexence. Hannah studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij vervolgens ook de master Staats- en bestuursrecht haalde. Binnen deze master volgde Hannah de specialisatie Omgevingsrecht. Hannah werd in 2017 beëdigd als advocaat.