​Over Gemma Blanken

Gemma Blanken is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert in zaken over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij bij milieuzaken, zoals bodemverontreiniging, asbest en milieurechtelijk aansprakelijkheidsrecht.

Gemma is lid van de Vereniging voor Bouwrecht.

Gemma is sinds 2013 werkzaam bij Lexence. Zij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen en gedurende een semester studeerde zij rechten aan de University of Surrey. Ook volgde Gemma de master Staats- en Bestuursrecht welke zij cum laude heeft afgerond. Gemma werd in 2013 beëdigd als advocaat.