Over Emily Brouwer

Emily Brouwer adviseert op het gebied van collectief en individueel ontslagrecht. Zij houdt zich onder andere bezig met vraagstukken inzake ontbindingen, reorganisaties, het sociale zekerheidsrecht, medezeggenschap, de Wet werk en zekerheid en het privacyrecht binnen arbeidsverhouding.

Emily is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

Sinds 2017 werkt Emily bij Lexence. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam waar ze haar master Arbeidsrecht heeft behaald. Emily werd in 2018 beëdigd als advocaat.

Privacy team

Emily maakt onderdeel uit van het privacy team van Lexence. Zij heeft het privacy beleid voor diverse organisaties opgesteld. Emily adviseert cliënten op alle terreinen van het privacy recht, zoals over privacy statements, datalekken, verwerkersovereenkomsten, verwerkingsregisters, DPIA’s en bewaartermijnen. Ook geeft zij regelmatig workshops en trainingen aan cliënten om de motivatie om AVG-compliant te handelen te verhogen. Het privacy team heeft een nieuwe tool ontwikkeld die kan worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een datalek en welke stappen er genomen dienen te worden. Klik op onderstaand icoon om de tool in te vullen.

Icoon voor datalek