​Over ​Cees van de Meent

Cees van de Meent is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting in brede zin.

Sinds 2017 is Cees werkzaam bij Lexence. Hij studeerde civiel recht aan de Universiteit Leiden en gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Cees werd in 2017 beëdigd als advocaat.