Over Anouk Scharff

Anouk Scharff is binnen het omgevingsrecht gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieurecht. Zij ondersteunt in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij bij milieuzaken zoals bodemverontreiniging, asbest en milieurechtelijk aansprakelijkheidsrecht.

Anouk is gastdocent bij Bureau Kennis, een bureau dat zich richt op praktijkgericht juridisch en bestuurskundig onderwijs ten behoeve van de publieke sector. Hier geeft zij regelmatig cursussen aan gemeenten en architecten over bestuursrechtelijke onderwerpen.

Anouk begon haar carrière bij ‘Ruimte in Advies’ en is sinds 2016 verbonden aan Lexence. Zij behaalde de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht. Binnen deze master volgde zij de specialisatie Omgevingsrecht. Anouk werd in 2013 beëdigd als advocaat.