Over Anne van der Heide

Anne van der Heide richt zich op commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting, met een accent op enquêtes & aandeelhoudersgeschillen.

Anne is lid van de Vereniging Corporate Litigation, de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht en de Vereniging Jonge Procesadvocaten. Sinds 2018 is Anne namens Lexence afgevaardigd als Young Lawyer voor het Young Lawyer Program van Meritas Law Firms Worldwide.

Sinds 2014 is Anne werkzaam bij Lexence. Zij studeerde Bedrijfsrecht en Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anne is in 2014 beëdigd als advocaat.

  • Anne van der Heide heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    – Ondernemingsrecht

    Deze registratie verplicht Anne van der Heide elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.