Ons vakgebied binnen het ondernemingsrecht

Waarvoor kunt u bij ons notariskantoor in Amsterdam-Zuid terecht op het gebied van ondernemen?

Participaties en certificeringen

Participaties voor werknemers en management, ESOP’s (employee stock ownership plan, werknemersaandelenbezit) en certificeringen: onze notarissen weten wat de standaard is binnen de huidige private-equitystructuren op dit vlak.

Structureringen en reorganisaties

We zijn gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van acquisitie- en investeringsstructuren en het opzetten en beoordelen van gereguleerde en niet-gereguleerde beleggingsfonds-structuren. Maar een notaris ondernemingsrecht van Lexence helpt u ook bij:
● Het oprichten en inrichten van N.V.’s, B.V.’s, coöperaties, C.V.’s, stichtingen en Vof’s, FGR en ANBI’s;
● Het opstellen, beoordelen en wijzigen van statuten;
● Fusies en splitsingen, zo ook bij grensoverschrijdende omzettingen en fusies;
● Het opzetten van joint venture samenwerkingsverbanden.

Corporate Governance

Ons notariële ondernemingsrecht team adviseert over de inrichting van een bestuurs- en toezichtstructuur binnen ondernemingen en rechtspersonen. Hierbij houden we rekening met de dynamiek binnen een organisatie en komen we tot een structuur die voldoet aan de eisen voor goed bestuur en toezicht. De vastlegging vindt plaats in een heldere statutaire structuur met bijbehorende reglementen.

Corporate Services

Onze notarissen begeleiden en maken notulen van aandeelhoudersvergaderingen voor genoteerde en private vennootschappen. Wij adviseren omtrent financiële openbaarmakingsverplichtingen, legalisaties, bevoegdheidsverklaringen, volmachten en procuraties, KvK registraties en mutaties.

Advocaat met telefoon

Notariële ervaring in diverse sectoren

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben onder meer specifieke ervaring in de nationale en regionale media- en cultuursector op het gebied van advisering en implementatie van grote herstructureringen bij publieke omroepen en fusies bij grote culturele en charitatieve instellingen. Daarnaast heeft ons team ervaring in de Fintech en biochemie industriële wetenschappen.

Chambers (2017)
''Active in a range of M&A mandates with expertise in both public and private transactions, with a particular focus on private equity matters. Clients include a number of key players in the mid-market, including companies in the media and technology sectors.''

Interesse of vragen?

Heeft u een vraag voor het notariaat ondernemingsrecht team?
Neem contact met ons op.

Telefoonnummer +31 20 5736 736