Over Litigation

Onze litigation advocaten beschikken over specialistische kennis van het vermogensrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht (IPR) en burgerlijk procesrecht. Zij hebben ruime ervaring in het uitonderhandelen en uitprocederen van nationale en internationale geschillen. In civiele procedures voor de rechterlijke instanties in Nederland en in arbitrages volgens de regels van het NAI, ICC en UNCITRAL. Op deze gebieden adviseert het team ondernemers, bedrijfsjuristen en collega advocaten, al dan niet in second opinion.

Ons litigation team beschikt over een uitgebreid netwerk van data analisten, economen en hoogleraren. Hierdoor is de efficiënte bezetting van iedere zaak gewaarborgd, van handelsgeschil tot fraudeonderzoek.

Overleg
Chambers (2019)
''According to clients, the team offers 'the right balance between in-depth legal knowledge and a pragmatic approach'. Clients also appreciate the firm's 'clear and hands-on approach'.''

Interested or questions?

Do you have a question for the litigation team?
Please contact us.

Phone number +31 20 5736 736