Aanpak

Ons team hanteert een pragmatische werkwijze en garandeert een heldere analyse en strategie, gericht op het borgen van commerciële en bedrijfseconomische uitgangspunten en strakke contracten. Het team heeft ten behoeve van verschillende contractvormen, modelcontracten ontwikkeld hetgeen tot aanzienlijke reductie van kosten leidt. Bovendien beschikken onze specialisten over een uitgebreid internationaal netwerk, waarmee bij het maken van grensoverschrijdende afspraken efficiënt wordt samengewerkt.

Heleen, Marieke en Max

Onze specialismen

Het team beschikt over specialistische kennis en jarenlange ervaring ten aanzien van onder meer:

 • IT-contracten;
 • Distributie-, agentuur- en franchise overeenkomsten;
 • Overeenkomsten van opdracht en service level agreement;
 • Koopovereenkomsten, supply agreements en overige handelscontracten;
 • (Out)sourcing;
 • Algemene voorwaarden;
 • Samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures.
Dennis in bibliotheek

Ervaring

De advocaten van het commercial contracts team staan bedrijven in verschillende branches bij (food & agri, ICT, retail en detailhandel en metaalindustrie). Partijen die door het team worden bediend zijn onder meer vooraanstaande voedselproducenten, technologische en innovatieve bedrijven, ICT-leveranciers en afnemers en financiële dienstverleners.

Relevante ervaring:

 • Uitonderhandelen en vastleggen van overeenkomsten tot implementatie van software en bijstelling van afspraken in addenda en vaststellingsovereenkomsten ten behoeve van zowel softwareleveranciers (zowel SAP, Microsoft) als opdrachtgevers (financiële administratie vastgoedondernemingen, overheden, metaalindustrie);
 • Opstellen van allerhande handelscontracten voor grote zuivelproducent (supply agreements, handelscontracten, joint ventures, add on’s);
 • Opstellen van algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners, advocatenkantoren, handelshuizen, producenten;
 • Uitonderhandelen en opstellen franchise overeenkomsten voor retailers (mode, cosmetica);
 • Uitonderhandelen en opstellen distributie en agentuurovereenkomsten voor retailers, producenten (mode, cosmetica).
Secretaresse met papier

Interested or questions?

Do you have a question for the commercial contracts team?
Please contact us.

Phone number +31 20 5736 736