Relevante ervaring
  • bijstand in geschillen ten aanzien van implementatie van software ten behoeve van zowel softwareleveranciers als opdrachtgevers;
  • bijstand van een staalproducent in een contractueel geschil over renovatiewerkzaamheden aan technische installaties;
  • advies en bijstand bij de beëindiging van een duurovereenkomst ten behoeve van een mediaonderneming;
  • advies en bijstand ten aanzien van de uitwinning van zekerheden (pand/hypotheek) ten behoeve van financiële dienstverleners;
  • advies en bijstand terzake de nakoming van een sponsorovereenkomst ten behoeve van een mediaonderneming.