Publicatie

Zijn algemene voorwaarden van toepassing door verwijzing naar beschikbaarheid op een website?

8 mei 2014 – ​Arnout Schennink en Anne Spaargaren schreven een ‘wenk’ in Rechtspraak Contactenrecht (RCR) bij een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam op 8 januari 2014. In deze zaak ligt de vraag voor of de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen een Nederlands en Amerikaans bedrijf op basis van een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden op de website van het Nederlandse bedrijf.

Expertise

Ondernemingsrecht

De Nederlandse vennootschap Kapiteyn heeft aan het Amerikaanse bedrijf Kurt Weiss Greenhouses (hierna: KWG) bloembollen geleverd voor een bedrag van € 133.739 (hierna: de Overeenkomst). Onderaan de daaraan ten grondslag liggende orderbevestigingen en een eerdere offerte staat vermeld: ‘The general terms and conditions of sale of our trade association ‘Anthos’ apply to all our transactions. Look for our terms and conditions at: www.kapiteyn.nl/avv.’ In de Anthos algemene voorwaarden waarnaar wordt verwezen (hierna: Algemene Voorwaarden) is in art. 7 een klachttermijn opgenomen en in art. 14 een forumkeuze voor de Rechtbank Amsterdam.

In deze procedure vordert Kapiteyn veroordeling van KWG tot betaling van het bedrag van € 133.739 vermeerderd met contractuele rente en buitengerechtelijke kosten. KWG betwist de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en, daarmee samenhangend, de bevoegdheid van de Rechtbank Amsterdam, omdat zij de Algemene Voorwaarden nooit van Kapiteyn heeft ontvangen en de toepasselijkheid daarvan niet kan worden aanvaard op grond van een enkele verwijzing naar de Algemene Voorwaarden onderaan de orderbevestigingen.

Lees de volledige wenk in Rechtspraak Contactenrecht (RCR).

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: