Whitepaper

Whitepaper: het concernbegrip onder de now

15 maart 2021 – Over de vraag wanneer sprake is van een groep in de zin van de NOW bestaat onduidelijkheid. Bovendien lijkt ook de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een onjuiste uitleg te geven aan dit begrip. Dit kan voor ondernemingen vergaande consequenties hebben, zoals een lagere subsidie of een (volledige) terugbetalingsverplichting van de verkregen subsidie. In deze whitepaper bespreken Jordi Rosendahl en Arnout Schennink wanneer sprake is van een groep in zin van de NOW.

Lees hier de whitepaper.

 

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl

Het COVID-19 virus en de maatregelen die door overheden wereldwijd worden genomen tegen de verdere verspreiding daarvan hebben grote invloed op de economie. Veel bedrijven zien de vraag naar hun producten en/of diensten teruglopen, met directe gevolgen voor de omzet. Om te voorkomen dat bedrijven op bedrijfseconomische gronden massaal afscheid nemen van personeel heeft de Nederlandse regering verschillende Tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd.

De NOW 1.0 werd op 31 maart 2020 aangekondigd en trad in werking per 2 april 2020. De NOW 1.0 liep tot 1 juni 2020. Aansluitend zijn achtereenvolgens de NOW 2.0 en NOW 3.0 in werking getreden, respectievelijk per 1 juni 2020 en 1 oktober 2020. De laatste tranche van NOW 3.0 eindigt per 1 juli 2021.

De NOW is gericht op het behoud van werkgelegenheid door (gedeeltelijke) compensatie van het omzetverlies van een onderneming. Hoewel de NOW bepaalt dat het doel van de regeling is werkgevers  tegemoet te komen als gevolg van een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone  omstandigheden, hoeft door de werkgever geen directe link tussen het coronavirus en het omzetverlies  te worden aangetoond. Iedere werkgever met ten minste twintig procent omzetverlies komt in aanmerking voor subsidie.

Indien de werkgever deel uitmaakt van een groep moet in beginsel bij het aanvragen van NOW door een werkgever uit te worden gegaan van het (totale) omzetverlies op groepsniveau. In deze whitepaper wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is van een groep in zin van de NOW.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image