Lexence

Whitepaper franchising na 1 januari 2021

13 oktober 2020 – Op 1 januari 2021 treedt de Wet franchise in werking. De Wet franchise introduceert voorschriften in de artt. 7:911-922 BW omtrent de inhoud van de franchiseovereenkomst, informatieverplichtingen en gedragsnormen.

In deze whitepaper worden de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht. Nog meer informatie is te vinden op de pagina Wet franchising.

Anne Spaargaren heeft in samen werking met AboutLaw  een podcast gemaakt over de nieuwe franchisewet. Ze bespreken o.a. of de nieuwe Franchisewet een betere balans tot stand brengen tussen de franchisegever en de franchisenemer. Luister de podcast hier af.

Contactpersonen , Timo Jansen
Expertise Litigation
Leestijd < 1 min leestijd