Publicatie

Wettekst

De Wet werk en zekerheid wijzigt het arbeidsrecht fundamenteel. Diverse artikelen in de wet zijn aangepast, verwijderd of toegevoegd. Hieronder treft u de nieuwe wettekst en de belangrijkste kamerstukken die aan de Wet werk en zekerheid vooraf gingen.

Expertise

Ondernemingsrecht

Wettekst

Geconsolideerde Wettekst Boek 7 Titel 10 BW zoals deze titel komt te luiden na inwerkingtreding van de WWZ (Stb. 2014, 216) én na ongewijzigde inwerkingtreding van Wetsvoorstel 33 988 (“Verzamelwet SZW 2015”) inclusief nota’s van verbetering en nota’s van wijziging. De complete wettekst.

Wijziging Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Regeling van 5 oktober 2015. Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 oktober 2015.

Wet werk en zekerheid

Ingediend bij de Tweede Kamer op 29 november 2013. Brief van de minister van SZW van 16 oktober 2015. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter van 24 juni 2015.

Belangrijkste kamerstukken
Downloads

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: