nl/en
Blogreeks

Wat is ESG?

6 februari 2023 – ESG staat voor Environmental, Social en Governance (milieu, maatschappij en bestuur) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. Om de bijdrage en prestaties van een onderneming op het gebied van milieu te meten, wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid en het soort afval, eventuele verontreiniging, energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen, het verbruik en de beschikbaarheid van grondstoffen, alsmede eventuele ontbossing. Voor de meting van het maatschappelijke aspect wordt nagegaan hoe een bedrijf haar werknemers en andere bij de onderneming betrokkenen personen behandelt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar kansgelijkheid, diversiteit, werkomstandigheden, gezondheid en veiligheid. De bestuursfactor ziet op de manier waarop een bedrijf is ingericht en wordt bestuurd, met inbegrip van de beloning van leidinggevenden, belastingpraktijken, mogelijke corruptie en omkoping.

ESG is een term die vooral door investeerders wordt gebruikt. Vanuit het perspectief van bedrijven wordt vaker gesproken van de overkoepelende term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ of ‘duurzaam ondernemen’. Strikt genomen gaat het daarbij niet om de wettelijke verplichtingen waaraan een onderneming moet voldoen, maar juist om de extra maatregelen die een onderneming zelf wenst te nemen om duurzaam te blijven of worden. In verschillende sectoren hebben ondernemingen de krachten al gebundeld en zijn er, zowel op nationaal als internationaal niveau, governance codes of andere richtlijnen opgesteld. Daarmee binden ondernemingen zichzelf om aan bepaalde regelgeving te voldoen. Dit wordt ook wel soft law genoemd.

Ga naar onze ESG themapagina op onze website voor meer informatie over dit onderwerp.

Expertise

Commercial contracts

Stephanie

ter Brake

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image