Publicatie

Verplicht lidmaatschap winkeliersvereniging

23 oktober 2019 – Eiseres is een winkeliersvereniging, bestaande uit winkeliers die gevestigd zijn in een winkelcentrum. Gedaagde sub 2 en sub 3 (hierna: vennoten) zijn vennoot van gedaagde sub 1 (een v.o.f). De vennoten zijn eigenaar van het appartementsrecht waaruit door de v.o.f. (als gebruiker) een onderneming wordt gedreven. Op grond van het splitsingsreglement is het lidmaatschap van de winkeliersvereniging verplicht gesteld. Indien het lidmaatschap is beëindigd, dient, op grond van het splitsingsreglement, een vergoeding van 1,5 keer de contributie te worden betaald aan de VvE (die een deel dan weer doorbetaald aan de winkeliersvereniging). De v.o.f. heeft per 2010 haar lidmaatschap van de winkeliersvereniging opgezegd. De VvE meent vervolgens dat de v.o.f. voornoemde vergoeding van 1,5 keer de contributie aan haar verschuldigd is. Na overdracht van deze vordering aan de winkeliersvereniging start de winkeliersvereniging een procedure. Is de v.o.f. gehouden het bedrag van 1,5 keer de contributie aan de winkeliersvereniging te betalen?

Download het volledige artikel ‘Verplicht lidmaatschap winkeliersvereniging’ dat door Hugo Goedegebure is gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Expertise

Vastgoedrecht

Hugo

Goedegebure

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: