nl/en
Publicatie

Uitleg samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar

14 mei 2018 – Met het oog op de ontwikkeling van het plangebied ‘Ludinga’ zijn de gemeente Harlingen (Gemeente) en projectontwikkelaar Ludinga Vastgoed B.V. (Ludinga) een samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan. Gedurende de uitvoering van de SOK ontstaan tussen de Gemeente en Ludinga diverse geschillen. Een van deze geschillen is gelegen in het feit dat de Gemeente zich volgens Ludinga in artikel 6 van de SOK heeft verbonden om woningbouw binnen de Gemeente in planologisch opzicht uitsluitend in het plangebied Ludinga mogelijk te maken. De Gemeente heeft in strijd met dit artikel gehandeld, aldus Ludinga. Volgens de Gemeente heeft het artikel echter uitsluitend betrekking op uitbreidingsplannen en vallen inbreidingsplannen/herstructureringsplannen niet onder het toepassingsbereik van dit artikel.

Lees hier de volledige publicatie in ‘Actualiteiten Bouwrecht’ van het Instituut voor Bouwrecht.

Expertise

Vastgoedrecht

Hugo

Goedegebure

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: