Publicatie

The Alternative Investment Fund Managers Directive

8 Oktober 2020 – Charles Destrée heeft een mooie bijdrage geleverd aan het boek ‘The Alternative Investment Fund Managers Directive’ van Dirk Zetzsche. In hoofdstuk 27: ‘The AIFMD and (Dutch) Real Estate Funds’, gaat hij in op de gevolgen van de AIFMD voor vastgoed AIFs (RE-AIF) en hun AIMs, met als voorbeeld de Nederlandse omzetting van de AIFMD. Dit is een mooi voorbeeld omdat de implementatie van de AIFMD heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het toezicht op vastgoedfondsen in Nederland. Lees hier meer.

Expertise

Ondernemingsrecht

Charles

Destrée

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: