nl/en
Publicatie ⸱ 09-10-2017

Terugblik op arbeidsrechtseminar over privacy

9 oktober 2017 – Op 26 september jl. organiseerde Lexence het seminar ‘Privacy in het arbeidsrecht’. Tijdens deze bijeenkomst werden 80 deelnemers in vogelvlucht meegenomen door de belangrijkste aspecten van het recht op privacy in arbeidsrelaties. In onderstaand artikel een korte weergave van de inhoud.

Expertise

Ondernemingsrecht

Sander Theunissen besteedde tijdens het seminar bijzondere aandacht aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaraan werkgevers zich vanaf 25 mei 2018 moeten houden. Zo vertelde Sander onder meer dat werkgevers bij bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens een Privacy Impact Assessment (PIA) moeten uitvoeren. De PIA is een instrument om vóór verwerking van persoonsgegevens de privacyrisico’s in kaart te brengen. De PIA moet onder meer de beoogde verwerkingen en de doeleinden hiervoor, evenals een beoordeling van de risico’s en de daarvoor getroffen maatregelen bevatten.

Ook meldde Sander dat de meldplicht bij een datalek zal veranderen. Onder de Wet bescherming persoonsgegevens ‘hoeft niet te worden gemeld, tenzij…’, terwijl onder de AVG juist wel ‘moet worden gemeld, tenzij …’. Tot slot ging hij nog dieper in op de privacyrechten van sollicitanten en (zieke) werknemers en de mogelijkheden een werknemer (op staande voet) te ontslaan wegens gedragingen die in privésfeer hebben gespeeld.

Na de pauze sprak Ancilla van de Leest. Ancilla zet zich fulltime in voor verschillende initiatieven rondom privacy. Zo is zij Nederlands politica, privacy expert en werd ze in 2016 verkozen tot lijsttrekker van de Piratenpartij. Ancilla vertelde over het belang van privacyrechten binnen de relatie tussen overheid en burger.

Na afloop werd tijdens de borrel stevig nagepraat over de verstrekkende gevolgen van de AVG en de noodzaak van het recht op privacy in een democratische samenleving. Lexence dankt de aanwezigen voor hun deelname en nodigt u alvast uit voor het volgende arbeidsrechtseminar op 12 december a.s.​

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: