nl/en
Publicatie ⸱ 05-02-2016

Oprichting Netherlands Commercial Court (NCC) voor (internationale) handelsgeschillen

5  februari 2016 – In navolging van Londen, Dublin, Delaware, Dubai en Singapore krijgt ook Amsterdam een Commercial Court (NCC). De NCC is een speciale voorziening waarmee grote (inter)nationale handelsconflicten in Nederland kunnen worden beslecht. Dit maakt het vestigingsklimaat van Nederland nog aantrekkelijker voor internationale bedrijven. De verwachting is dat de NCC op 1 januari 2017 in werking treedt. In dit artikel lees je op welke sectoren de NCC zich richt en welke voordelen hij (inter)nationale bedrijven biedt.

Expertise

Ondernemingsrecht

Netherlands Commercial Court

Hoewel de Nederlandse rechtspraak ten opzichte van procedures in Angelsaksische landen als effectiever, minder omvangrijk en daardoor als korter en minder kostbaar wordt gezien, worden in toenemende mate veel internationale, complexe handelsgeschillen momenteel door middel van (internationale) arbitrage of voor één van de andere buitenlandse Commercial Courts beslecht. Om te kunnen blijven waarborgen dat alle ondernemingen ook in Nederland erop kunnen vertrouwen dat hier deskundige, efficiënte en betaalbare geschilbeslechting plaatsvindt, wordt de NCC opgericht.

De NCC zal zich richten op geschillen in verschillende sectoren (o.a. energie, chemie, financiën, hightechindustrie). Naar verwachting zullen de zaken met name betrekking hebben op koop en levering: overnames van ondernemingen of bedrijfsactiva, samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures, maar zullen ook relatief kleine zaken, waarin deskundigheid op internationaal terrein gewenst is (denk aan start-ups), voor de NCC moeten kunnen worden gevoerd.

Kenmerken van de NCC

De NCC beoogt de volgende voordelen te bieden:

  • Specifieke expertise/kwaliteit van rechters: vanwege omvang en complexiteit van bepaalde handelsgeschillen is voor de afdoening daarvan bijzondere expertise vereist.
  • Efficiënte behandeling van complexe zaken: doordat rechters over meer relevante ervaring beschikken, kan sneller en efficiënter worden gewerkt.
  • Minder omvangrijke procedures en daardoor lagere kosten: vanwege de specifieke kennis van rechters en snellere/efficiëntere procesvoering wordt verwacht dat de kosten van een procedure lager dan gebruikelijk zullen zijn, zeker wanneer men deze kosten vergelijkt met die van Angelsaksische (arbitrage)procedures, die gemiddeld het vijfvoudige bedragen.
  • Engels als voertaal: tenzij partijen Nederlands overeenkomen.
  • Nederlands procesrecht van toepassing en digitale procesvoering: het Nederlandse procesrecht wordt (vanuit internationaal perspectief) als efficiënt, voortvarend en voorspelbaar gezien. Verder zal in navolging van de invoering van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) een eenvoudige basisprocedure worden ingevoerd met meer regie door de rechter en zal het mogelijk worden om processtukken via elektronische weg in te dienen en in te zien. Tevens zal de NCC gebruikt worden voor vastlegging van zittingen door middel van court reporters en zal communicatie tussen procesdeelnemers ook via tele- of videoconferentie kunnen plaatsvinden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Blogreeks Wkb ⸱ 09-04-2024
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wet kwaliteitsborging – deel 2: stellen en bewijzen
Podcast ⸱ 09-04-2024
Podcast Jong Juridisch – De rechten en plichten van huurders en verhuurders
Blog ⸱ 03-04-2024
Is het toegestaan om mobiel telefoongebruik op kantoor te verbieden?
Recente zaak ⸱ 03-04-2024
Lexence heeft Den Hartogh Holding B.V. geadviseerd bij hun overname van alle aandelen in het kapitaal van H&S Group B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 02-04-2024
Werknemers – en managementparticipaties: the way to go
Kantoornieuws ⸱ 27-03-2024
Wederom waardering van onze klanten in de Legal 500 2024 editie
Blog ⸱ 27-03-2024
Workation: werken met zicht op zee
Recente zaak ⸱ 20-03-2024
Lexence heeft Waterland Private Equity geadviseerd bij de acquisitie van de NFP Groep.
Infosheet ⸱ 18-03-2024
Grensoverschrijdend gedrag: Do’s en don’ts voor een effectieve aanpak
Recente zaak ⸱ 15-03-2024
Lexence heeft Röko AB geadviseerd bij de koop van 85% van de aandelen in Baymax B.V.
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2024
Trots op onze rankings in Chambers Europe 2024
Blogreeks ⸱ 14-03-2024
Ben ik als bestuurder eerder aansprakelijk vanwege de ESG-wetgeving?
Blog ⸱ 11-03-2024
Illegale onderverhuur: 5 aandachtspunten voor eigenaren van huurwoningen
Alle berichten