nl/en
Publicatie ⸱ 05-02-2016

Oprichting Netherlands Commercial Court (NCC) voor (internationale) handelsgeschillen

5  februari 2016 – In navolging van Londen, Dublin, Delaware, Dubai en Singapore krijgt ook Amsterdam een Commercial Court (NCC). De NCC is een speciale voorziening waarmee grote (inter)nationale handelsconflicten in Nederland kunnen worden beslecht. Dit maakt het vestigingsklimaat van Nederland nog aantrekkelijker voor internationale bedrijven. De verwachting is dat de NCC op 1 januari 2017 in werking treedt. In dit artikel lees je op welke sectoren de NCC zich richt en welke voordelen hij (inter)nationale bedrijven biedt.

Netherlands Commercial Court

Hoewel de Nederlandse rechtspraak ten opzichte van procedures in Angelsaksische landen als effectiever, minder omvangrijk en daardoor als korter en minder kostbaar wordt gezien, worden in toenemende mate veel internationale, complexe handelsgeschillen momenteel door middel van (internationale) arbitrage of voor één van de andere buitenlandse Commercial Courts beslecht. Om te kunnen blijven waarborgen dat alle ondernemingen ook in Nederland erop kunnen vertrouwen dat hier deskundige, efficiënte en betaalbare geschilbeslechting plaatsvindt, wordt de NCC opgericht.

De NCC zal zich richten op geschillen in verschillende sectoren (o.a. energie, chemie, financiën, hightechindustrie). Naar verwachting zullen de zaken met name betrekking hebben op koop en levering: overnames van ondernemingen of bedrijfsactiva, samenwerkingsverbanden, zoals joint ventures, maar zullen ook relatief kleine zaken, waarin deskundigheid op internationaal terrein gewenst is (denk aan start-ups), voor de NCC moeten kunnen worden gevoerd.

Kenmerken van de NCC

De NCC beoogt de volgende voordelen te bieden:

  • Specifieke expertise/kwaliteit van rechters: vanwege omvang en complexiteit van bepaalde handelsgeschillen is voor de afdoening daarvan bijzondere expertise vereist.
  • Efficiënte behandeling van complexe zaken: doordat rechters over meer relevante ervaring beschikken, kan sneller en efficiënter worden gewerkt.
  • Minder omvangrijke procedures en daardoor lagere kosten: vanwege de specifieke kennis van rechters en snellere/efficiëntere procesvoering wordt verwacht dat de kosten van een procedure lager dan gebruikelijk zullen zijn, zeker wanneer men deze kosten vergelijkt met die van Angelsaksische (arbitrage)procedures, die gemiddeld het vijfvoudige bedragen.
  • Engels als voertaal: tenzij partijen Nederlands overeenkomen.
  • Nederlands procesrecht van toepassing en digitale procesvoering: het Nederlandse procesrecht wordt (vanuit internationaal perspectief) als efficiënt, voortvarend en voorspelbaar gezien. Verder zal in navolging van de invoering van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) een eenvoudige basisprocedure worden ingevoerd met meer regie door de rechter en zal het mogelijk worden om processtukken via elektronische weg in te dienen en in te zien. Tevens zal de NCC gebruikt worden voor vastlegging van zittingen door middel van court reporters en zal communicatie tussen procesdeelnemers ook via tele- of videoconferentie kunnen plaatsvinden.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Kantoornieuws ⸱ 18-07-2024
League Tables H1, 2024: Lexence stijgt in ranglijst van dealvolume
Recente zaak ⸱ 17-07-2024
Lexence heeft de verkopers geadviseerd bij de verkoop van KATO Group aan RB Family Capital
AI - Publicatie ⸱ 12-07-2024
Gaat AI de advocaat vervangen?
Recente zaak ⸱ 10-07-2024
Lexence heeft Only creative entrepreneurs geadviseerd bij de acquisitie van Full Frame B.V.
Persbericht ⸱ 04-07-2024
Nicky Spaan benoemd tot partner Lexence
Recente zaak ⸱ 03-07-2024
Lexence heeft de hotelketen The July geadviseerd bij de acquisitie van het voormalige Holiday Inn Amsterdam Zuid van Invesco Real Estate
Recente zaak ⸱ 02-07-2024
Lexence heeft Swegon Group AB geadviseerd bij de koop van HC Groep.
Recente zaak ⸱ 02-07-2024
Lexence heeft Home of People B.V. geadviseerd bij haar overname van Efficient@Work B.V.
Persbericht ⸱ 01-07-2024
Jurjen Mos benoemd tot bestuurder Lexence
Kantoornieuws ⸱ 21-06-2024
Wij kijken uit naar het 750-jarig jubileum van Amsterdam
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 05-06-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 5)
Blogreeks ⸱ 05-06-2024
Wereldmilieudag: een plek voor de natuur aan de onderhandelingstafel?
Blog ⸱ 04-06-2024
Morele verantwoordelijkheid in bedrijven: werknemersprivacy vanuit een juridisch perspectief
Interview ⸱ 31-05-2024
Advocaten Jan-willem Raadgever en Michiel de Wit in gesprek met VG Visie
Recente zaak ⸱ 22-05-2024
Lexence heeft Heineken geadviseerd bij het investeren in een minderheidsbelang in de Amsterdamse drankproducent Stëlz
Alle berichten