Lexence

Ontslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften

9 oktober 2018 – Ontslag wegens schending van controle- en re-integratievoorschriften is in beginsel niet mogelijk, omdat artikel 7:629 BW voorziet in een loonsanctie. Toch is er relatief veel rechtspraak waarbij het in de kern gaat om het ontslag van een werknemer wegens schending van controle- en/of re-integratievoorschriften.

Mensen die door gang lopen Mensen die door gang lopen
Key contacts Stephanie Jansen, Sander Theunissen
Expertise Arbeidsrecht
Reading time < 1 min leestijd
Mensen die door gang lopen

Arbeidsrechtadvocaten Stephanie Jansen en Sander Theunissen hebben een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk (TAP) waarin de vraag centraal staat wanneer ontslag wegens schending van ziekteverzuimvoorschriften, ondanks dat de wet voorziet in een sanctie, toch tot de mogelijkheden behoort. Daarbij wordt onderzocht of de toets van Vixia/Gerrits door rechters in zowel ontbindingszaken als ontslag op staande voet zaken wordt gehanteerd. Stephanie en Sander hebben in dit kader op rechtspraak.nl en VAAN-AR-Updates.nl gepubliceerde jurisprudentie geanalyseerd over de eerste drie jaar dat het WWZ-ontslagrecht geldt, dus over de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2018.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

 

Tijdschrift voor de Arbeidsrechtprakijk

Het Tijdschrift voor de Arbeidsrechtprakijk (TAP) bevat de beste signaleringen van wet- en regelgeving, jurisprudentie en literatuur, en verdiepende achtergrondartikelen.

Bron: Sdu, Tijdschrift voor de Arbeidsrechtprakijk, nr. 6, september 2018