nl/en
Publicatie

Noot van Marieke van Schie inzake gevolgen intrekking verkregen vergunning op grond van art. 15 LW

16 januari 2018 – Noot van Marieke van Schie inzake Rechtbank Noord-Holland (Kamer voor kantonzaken Alkmaar) d.d. 12 juli 2017. Leegstandwet – naar zijn aard van korte duur: werking ex tunc ingetrokken leegstandwetvergunning; huurbescherming huurder. In deze uitspraak staat de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de intrekking van de vergunning die de verhuurder op grond van artikel 15 Leegstandwet had gekregen. Download hier de volledige noot.

Bron: WR 2017/154.

Expertise

Vastgoedrecht

Marieke

van Schie

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: