nl/en
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2019

Nieuwe tool: Compensatie transitievergoeding

15 maart 2019 – Op 26 februari 2019 is de Wet compensatie transitievergoeding definitief aangenomen. De wet beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. Met deze wet worden werkgevers gecompenseerd voor de aan langdurig zieke werknemers betaalde of nog te betalen transitievergoedingen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Ook voor inmiddels uit dienst getreden werknemers kan dus compensatie worden verkregen. Het arbeidsrechtteam van Lexence heeft een praktische tool ontwikkeld om te controleren of recht op compensatie bestaat en zo ja, hoe hoog deze compensatie is. De tool maakt ook inzichtelijk welke informatie aan UWV moet worden verstrekt bij de compensatieaanvraag.

Controleer met onze tool u in aanmerking komt voor compensatie.

Expertise

Ondernemingsrecht

U komt als werkgever in sommige gevallen in aanmerking voor compensatie van de betaalde transitievergoeding aan een langdurig (2 jaar) zieke werknemer. Dit eventuele recht op compensatie kan worden aangevraagd voor werknemers die vanaf 1 juli 2015 uit dienst zijn getreden wegens langdurige ziekte. De compensatie kan dus worden aangevraagd voor zowel oude als nieuwe gevallen. Van belang is dat compensatie pas kan worden aangevraagd vanaf het moment dat de vergoeding aan de werknemer is betaald.

De compensatie kan worden aangevraagd ongeacht de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd of zal eindigen. De compensatie kan dus worden aangevraagd in geval van:

  • beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een vaststellingsovereenkomst;
  • opzegging (na instemming van werknemer of toestemming van UWV);
  • ontbinding (door de rechter); of
  • het van rechtswege eindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

[cta label=”Tool Compensatie transitievergoeding” image=”4597″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.lexence.com%2Ftransitievergoeding-einde-dienstverband-zieke-werknemer%2F|title:Ga%20naar%20de%20tool||”]
Vul de tool in om te berekenen of u in aanmerking komt voor compensatie van de betaalde transitievergoeding en zo ja, hoe hoog deze compensatie is
[/cta][/vc_column][/vc_row]

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: