nl/en
Persbericht

Lexence start het jaar met drie nieuwe counsel

4 januari 2023 – Lexence start 2023 met drie nieuwe counsel: Heleen Kleinjan (commercial contracts), Mattias Kik (litigation) en Willem Smelt (litigation).

Heleen Kleinjan is gespecialiseerd in (internationaal) commercieel contractenrecht en privacyrecht. Zij is sinds 2011 verbonden aan Lexence. Heleen heeft de privacy-certificering (CIPP/E) van de International Association of Privacy Internationals. Vormgeving van privacybeleid met daaraan gerelateerde documentatie is een belangrijk onderdeel van haar rechtspraktijk. Evenals advisering van klanten bij crisissituaties onder andere ten gevolge van datalekken.

“Commercieel contractenrecht en privacyrecht is vaak onderdeel van de core business van klanten. Vanuit mijn nieuwe rol als counsel kijk ik ernaar uit de belangen van mijn klanten met oog voor de business en de complexiteit van het recht optimaal te behartigen.”

Mattias Kik is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële geschillenbeslechting in brede zin. Tevens adviseert en procedeert hij over complexe insolventie- en herstructureringskwesties. Sinds 2009 is Mattias werkzaam bij Lexence.

“Als ik Lexence zou moeten omschrijven in drie woorden, dan zou ik kiezen voor pragmatisch, betrokken en to-the-point. Het doet mij deugd dat ik vanaf 2023 mijn werkzaamheden binnen Lexence voortzet als counsel. Ik kijk er naar uit om een voortdurende bijdrage te leveren aan de (internationale) litigation praktijk van Lexence, evenals de uitbreiding van de herstructurerings- en insolventierechtpraktijk.”

Willem Smelt is gespecialiseerd in aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer, M&A-gerelateerde geschillen, en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn bij Allen & Overy, is Willem sinds 1 januari jongstleden in dienst bij Lexence.

Ik heb veel zin in de nieuwe uitdaging bij Lexence. Lexence is een toonaangevend kantoor binnen de grootzakelijke markt en heeft een sterke litigation praktijk. Ik zal bij Lexence verdergaan met het bijstaan van cliënten in ondernemingsrechtelijke geschillen en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het succes van het Lexence litigation team!”

Heleen

Kleinjan

Mattias

Kik

Willem

Smelt

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: