nl/en
Publicatie

Knelpunten in het huurrecht van 290-bedrijfsruimte, bezien vanuit de verhuurder

1 september 2017 – Het ministerie van Economische Zaken, betrokken organisaties en marktpartijen zijn enkele jaren geleden met elkaar in gesprek gegaan met als doel om de detailhandel toekomstbestendig te maken. Alle betrokken partijen hebben toen de ‘Retailagenda’ ondertekend, waarin afspraken zijn neergelegd om dat doel te bereiken. Een aantal afspraken houdt verband met het huurrecht en partijen hebben gekeken hoe deze afspraken juridisch konden worden vormgegeven. Er is gesproken over het sluiten van een convenant met daarin juridisch afdwingbare afspraken over huurrechtelijke onderwerpen. Partijen zijn er echter niet in geslaagd om te komen tot overeenstemming over dit convenant.

Expertise

Vastgoedrecht

Marieke

van Schie

Het ‘vastlopen’ van de Retailagenda is voor Marieke van Schie en Anne Le Grand de aanleiding geweest om kritisch te kijken naar het huidige huurrecht voor 290-bedrijfsruimte. In de bijdrage in Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte gaan Marieke en Anne in op vragen met betrekking tot de duur en de opzegging van de huurovereenkomst, de huurprijsaanpassing en de indeplaatsstelling. Download hier het volledige artikel.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: