Lexence

Jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht 2017 (civiel recht)

​19 maart 2018 – De Hoge Raad heeft gedurende 2017 voor de vastgoedpraktijk meerdere relevante uitspraken gedaan. In het tijdschrift Vastgoed Fiscaal & Civiel hebben Jan Hockx en Stephan Westera van de vastgoedpraktijk een selectie gemaakt van uitspraken die zij het meest interessant vinden.

Contactpersonen Jan Hockx, Stephan Westera
Expertise Notariaat Vastgoedrecht
Leestijd < 1 min leestijd
Samenvatting

De uitspraken beslaan het gebied van koop, huur, volmacht, vaststellingsovereenkomst en erfdienstbaarheid. Ter afsluiting behandelen ze de nieuwe wet die beoogt verenigingen van eigenaars beter te laten functioneren.

Behandelde uitspraken

Jan en Stephan behandelen de volgende uitspraken:

  • Koopovereenkomst op een bierviltje?
  • Koop door bedrog. Gevolgen niet tijdig klagen of procederen voor vordering koper gebaseerd op bedrog
  • Koop breekt geen huur. Ook als de koop slechts een gedeelte van het vastgoed betreft?!
  • De leer uit Aukema q.q./Uni-Invest en Nieuwburen/Romania Beheer is ook van toepassing op bankgaranties en de daarmee samenhangende regresvordering
  • Ook een gebruiker heeft onder omstandigheden het recht ontruiming van een onroerende zaak van een curator te vorderen, hetgeen dan een boedelschuld overlevert
  • Courtage verkoopmakelaar en berusten verkoper in beroep op ontbindende voorwaarde door koper
  • Onbevoegde vertegenwoordiging; het risicobeginsel
  • Vaststellingsovereenkomst; strijd met dwingende wetsbepalingen
  • Erfdienstbaarheid; verzwaringsmogelijkheid strekt soms ook ten behoeve van meer dan het heersend erf
  • Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars en nieuw model splitsingsreglement

Download hier het volledige jurisprudentie- en actualiteitenoverzicht.

Bron: Vastgoed Fiscaal & Civiel (Sdu), jaargang 23, maart 2018