Publicatie

In de schaduw van het recht: procederen of schikken?

23 juli 2021 – In de bedrijfsjuridische en commerciële rechtspraktijk worden bedrijfsjuristen en advocaten regelmatig ingeschakeld om geschillen op te lossen. Dan doet zich de vraag voor of een geschil moet worden opgelost door het treffen van een schikking (al dan niet in mediation) of door het op een procedure voor de rechter (of arbiter) aan te laten komen. Maar tegen welke voorwaarden te schikken? Een schikking moet immers recht doen aan de juridische positie van de onderneming. Doet zij dat niet, dan is het conflict weliswaar opgelost maar wel door onnodige vernietiging van ondernemingswaarde.

In dit artikel, gepubliceerd in het Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk (TOP), geeft Timo Jansen praktische handvatten om de verwachtingswaarde van een conflict te bepalen. Uit die waarde volgt kristalhelder of schikkingsvoorwaarden recht doen aan de rechtspositie van de onderneming of dat haar belang gebaat is bij een procedure. Lees hier het hele artikel.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image