Lexence

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

12 april 2018 – Zoals eerder in het regeerakkoord is aangekondigd, komen er maatregelen ten aanzien van de huidige wetgeving op het terrein van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de Werkloosheidswet (WW). Het kabinet zet met een breed pakket aan maatregelen in op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid. Lexence heeft voor u de belangrijkste ontwikkelingen in kaart gebracht.

Key contacts Sjoerd Remers
Expertise Arbeidsrecht
Reading time < 1 min leestijd

Beoogd wordt onder meer te bereiken dat meer werknemers aan de slag kunnen op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het zogeheten wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is thans in internetconsultatie. De minister is voornemens het wetsvoorstel vóór de zomer naar de Raad van State te sturen, waarna de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel zal buigen. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de WAB is 1 januari 2020.

In onderstaande graphic lichten we de volgende onderwerpen uit: extra ontslaggrond, transitievergoeding, proeftijd, ketenbepaling, patrolling, oproepovereenkomsten, WW, ZW en WGA. Klik hier om het volledige overzicht te bekijken.