nl/en
Publicatie

Franchising na 1 januari 2021: rechts- en forumkeuze in Europese franchiseverhoudingen

22 februari 2023 – Sinds de inwerkingtreding van de Wet franchise lijkt de sector vooral bezig met (overleg omtrent) de aanpassing van contractuele rechtsverhoudingen en (informatie) organisatiestructuren om compliant te zijn.  Timo Jansen en Jeroen van hemel bespreken in dit artikel daarom de vraag in hoeverre de toepassing van de Wet franchise in (Europese situaties) kan worden weggecontracteerd.

Lees hier alvast de eerste pagina van Tijdschrift Ondernemingsrechtpraktijk nr 1, februari 2023 / SDU:

Expertise

Litigation

Timo

Jansen

Jeroen

van Hemel

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image