nl/en
Publicatie ⸱ 01-10-2016

Digitaal procederen. Wat verandert er voor u?

1 oktober 2016 – Procederen zal naar verwachting ingrijpend veranderen. Niet alleen voor advocaten, maar ook voor procespartijen zelf. Waar nu nog procesdossiers in veelvoud moeten worden overgelegd en korte berichten per fax worden verstuurd, wordt het vanaf 2017 mogelijk processtukken via één online portal in te dienen. Procespartijen krijgen daarnaast zelf via deze portal toegang tot de processtukken en inzicht in het procedureverloop.

Expertise

Ondernemingsrecht

Dit zijn slechts enkele meer praktische wijzigingen als gevolg van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Nadat de hiervoor benodigde wetsvoorstellen recent door de Tweede en Eerste Kamer zijn aangenomen, zal vanaf 1 januari 2017 digitaal procederen gefaseerd worden ingevoerd. De invoering begint met handelsvorderingen bij (twee) rechtbanken en vervolgens zal het hoger beroep vanaf juli 2017 “digitaal gaan”. Kantonzaken, verzoekschriftprocedures en uiteindelijk de kort gedingprocedure zullen later respectievelijk in 2018 en 2019 digitaal worden gevoerd.

In meer algemene zin zal de procedure in het civiele proces ook eenvoudiger worden. Het onderscheid tussen een verzoekschrift- en een dagvaardingprocedure verdwijnt. Alle procedures zullen aanvangen met een zogenoemde “procesinleiding”. Ook wordt het mogelijk een verzoek met een (samenhangende) vordering in één processtuk aan een rechter voor te leggen, waarvoor nu nog twee procedures nodig zijn. De nieuwe basisprocedure heeft in beginsel het volgende vaste patroon: één schriftelijke ronde, een mondelinge behandeling en een uitspraak. Kortere termijnen zullen gelden met minder mogelijkheden tot uitstel. De rechter zal tegelijkertijd meer in staat worden gesteld “maatwerk” te leveren wanneer een zaak complexer is. Zo kan een rechter langere termijnen hanteren of beslissen tot extra procesverrichtingen, zoals een tweede schriftelijke ronde of het horen van getuigen direct tijdens de mondelinge behandeling van de zaak.

Tot slot is vermeldenswaardig dat niet meer altijd een deurwaarder zal hoeven te worden ingeschakeld om een procedure te starten. De eisende partij kan er bijvoorbeeld voor kiezen om de procesinleiding op informele wijze te (laten) bezorgen bij de andere partij. Het wordt zelfs mogelijk om burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats digitaal op te roepen. Echter, wanneer de vrees bestaat dat een partij niet vrijwillig verschijnt, blijft het raadzaam om een deurwaarder de procesinleiding te laten betekenen.

Kortom, de van oudsher traditionele wijze van procederen zal wezenlijk gaan veranderen. Hopelijk zullen procedures daadwerkelijk efficiënter kunnen worden gevoerd, wat kostenbesparend zal werken. En dat valt toe te juichen. Lexence volgt de ontwikkelingen voor u op de voet.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Blogreeks Wkb ⸱ 09-04-2024
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wet kwaliteitsborging – deel 2: stellen en bewijzen
Podcast ⸱ 09-04-2024
Podcast Jong Juridisch – De rechten en plichten van huurders en verhuurders
Blog ⸱ 03-04-2024
Is het toegestaan om mobiel telefoongebruik op kantoor te verbieden?
Recente zaak ⸱ 03-04-2024
Lexence heeft Den Hartogh Holding B.V. geadviseerd bij hun overname van alle aandelen in het kapitaal van H&S Group B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 02-04-2024
Werknemers – en managementparticipaties: the way to go
Kantoornieuws ⸱ 27-03-2024
Wederom waardering van onze klanten in de Legal 500 2024 editie
Blog ⸱ 27-03-2024
Workation: werken met zicht op zee
Recente zaak ⸱ 20-03-2024
Lexence heeft Waterland Private Equity geadviseerd bij de acquisitie van de NFP Groep.
Infosheet ⸱ 18-03-2024
Grensoverschrijdend gedrag: Do’s en don’ts voor een effectieve aanpak
Recente zaak ⸱ 15-03-2024
Lexence heeft Röko AB geadviseerd bij de koop van 85% van de aandelen in Baymax B.V.
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2024
Trots op onze rankings in Chambers Europe 2024
Blogreeks ⸱ 14-03-2024
Ben ik als bestuurder eerder aansprakelijk vanwege de ESG-wetgeving?
Blog ⸱ 11-03-2024
Illegale onderverhuur: 5 aandachtspunten voor eigenaren van huurwoningen
Alle berichten