nl/en
Publicatie ⸱ 22-11-2022

De impact van de WHOA op de huurrechtpraktijk

22 november 2022 – De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden. De WHOA kan voor verhuurders, van huurders die in financieel zwaar weer (dreigen te) komen, grote impact hebben. De WHOA voorziet niet alleen in een mogelijkheid om de verhuurder te dwingen genoegen te nemen met slechts een deel van de huurvordering, maar kan ook leiden tot een eenzijdigewijziging
of zelfs beëindiging van de huurovereenkomst. In dit artikel uit TvHB, nr. 4 september 2022, geeft Vincent boumans een korte beschrijving van de werking van deWHOA. Daarna gaat hij nader in op de impact of mogelijke impact van de WHOA op de huurrechtpraktijken de impact van de WHOA op de zekerheden die verhuurder in het kader van de huurovereenkomst bedingen van huurder. Daarnaast onderzoekt hij de huurrechtelijke elementen van de beperkte rechtspraak die op dit moment is gewezen naar aanleiding van de WHOA.

Bekijk hier de publicatie.

Expertise

Huurrecht

Vincent

Boumans

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: