nl/en
Publicatie

Coronacrisis: wat te doen met de huurverhoging voor woningen per 1 juli 2020

2 april 2020 – April is traditiegetrouw de maand waarin verhuurders hun huurders de huurverhoging per 1 juli aanzeggen. De huurders moeten die brief uiterlijk op 30 april hebben ontvangen. Het maximale huurverhogingspercentage voor sociale huurwoningen bedraagt voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 5,1%. Voor de inkomensafhankelijke huurverhoging geldt een maximum van 6,6%.

Expertise

Vastgoedrecht

Marieke

van Schie

In de retailbranche maken verhuurders en huurders in verband met de coronacrisis afspraken over huurkortingen of uitstel van de huurbetaling. Welke opties zijn er voor de verhuurder van zelfstandige woonruimte om huurders tegemoet te komen?

De verhuurder kan ervoor kiezen alsnog een lager percentage te hanteren. Een andere optie is om de huurverhoging niet per 1 juli maar tegen een later moment aan te zeggen, bijvoorbeeld tegen 1 september. Op grond van art. 7:250 lid 3 BW kan huurverhoging in 2021 weer per 1 juli worden doorgevoerd.

Voor zover verhuurders het huurprijsbeleid op grond van de Wet overleg huurders verhuurder (Wohv) moeten voorleggen aan een huurdersorganisatie en verhuurders zouden willen afwijken van het vastgestelde beleid, meen ik dat de Wohv geen belemmering moet vormen nu de verhuurder de huurders tegemoet komt.

Art. 7:250 lid 3 BW is niet van toepassingen bij woonruimte met een geliberaliseerde huurprijs. Analogische toepassing is wellicht een optie. Hetzelfde effect wordt echter bereikt als de verhuurder de huurverhoging wel per 1 juli aanzegt, maar daarbij vermeldt dat de hogere huurprijs vanwege de coronacrisis feitelijk pas op een later moment hoeft te worden betaald. De verhuurder kan er ook voor kiezen om de huurprijs met een lager percentage te verhogen.

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Schie, advocaat en partner huurrecht.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: