Lexence

Grip op uw werknemers: oorzaken en beïnvloeding van gedrag

Op 27 juni aanstaande vindt het arbeidsrechtseminar “Grip op uw werknemers: oorzaken & beïnvloeding van gedrag” plaats.

Locatie Lexence
Datum 27 juni 2018
Tijd 14:00 - 18:00 uur

Interesse om deel te nemen aan het arbeidsrechtseminar op 27 juni? Meld u dan vandaag nog aan.

Aanmeldformulier

Elke onderneming heeft regels. In het belang van de organisatie wordt van werknemers verwacht dat zij zich aan deze regels houden. Toch gebeurt dit niet altijd. Tijdens het seminar wordt vanuit juridisch en psychologisch perspectief ingegaan op het beïnvloeden van gedrag van werknemers. Welke (sanctie)mogelijkheden heeft een werkgever en wat zijn hiervan de effecten op het gedrag van werknemers? Jordi Rosendahl zal het onderwerp vanuit juridisch oogpunt belichten en dr. Inge Wetzer vanuit psychologisch oogpunt.

Jordi Rosendahl

Jordi Rosendahl werkt als arbeidsrecht advocaat bij Lexence. Binnen het arbeidsrecht is hij gespecialiseerd in arbeidsrelaties. Jordi doceert regelmatig over arbeidsrechtelijke thema’s, onder meer aan rechters en griffiers.

Inge Wetzer

Als sociaal psycholoog is dr. Inge Wetzer gespecialiseerd in menselijk gedrag. Sturen op gedrag gaat volgens Inge verder dan het opleggen van sancties. Psychologie leert dat gedrag van meer factoren afhankelijk is. Inge promoveerde in 2007 op het gebied van ‘word-of-mouth communication’.

Voor wie?

Dit seminar is voor professionals die (eind)verantwoordelijk zijn voor arbeidsrechtelijke afspraken en juridisch advies binnen een organisatie of onderneming, zoals Legal Counsels, Managers Juridische Zaken, HR-directeuren en HR-managers. Interesse om deel te nemen aan dit seminar? Meld u aan via ons aanmeldformulier of neem contact op met Marloes Schurink via marketing@lexence.com of telefoonnummer +31 20 5736 736.