Lexence vastgoedrecht kent 4 teams

Huurrecht

Het huurrecht team richt zich op procederen, adviseren, contracteren, ontwikkelen beleggingsstrategieën en risicoanalyses vastgoedportefeuilles.

Notariaat Vastgoedrecht

Het notariële team werkt aan zakenrechtelijke vormgeving inzake project- en gebiedsontwikkeling, transacties, asset management, eigendoms(risico)analyse, fiscaliteit, herstructureringen en financiering/zekerheden.

Omgevingsrecht

Ons team omgevingsrecht adviseert en procedeert op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu, grondbeleid en natuurbescherming.

Vastgoedontwikkeling & transacties

Het vastgoedontwikkeling & transacties team richt zich op alle fasen en juridische facetten met betrekking tot vastgoedontwikkeling en transacties voor onder meer ontwikkelaars, financiers en investeerders.