Lexence ondernemingsrecht kent 6 teams

Arbeidsrecht

Het team arbeidsrecht voert een brede advies- en procespraktijk op het gebied van collectief en individueel ontslagrecht, cao-recht, medezeggenschap, fraude en privacy.

Commercial contracts

Het team commercial contracts ondersteunt ondernemingen bij onderhandelingen en vastlegging van commerciële samenwerkingsafspraken met andere partijen.

Corporate/M&A

Ons corporate/M&A team adviseert bij fusies en overnames, venture capital en private equity transacties en diverse vormen van strategische samenwerkingsverbanden.

Financiering

Het team financiering is gespecialiseerd in financiële transacties en EU-regelgeving: het structureren van financiële transacties, inclusief security en legal opinions. Het team adviseert inzake financiële EU-wet- en regelgeving voor beleggingsfondsen en -bedrijven, betalingsdienstaanbieders en verzekerings-maatschappijen.

Litigation

Het litigation team vertegenwoordigt ondernemingen, financiële instellingen en bestuurders in zakelijke conflicten inzake onder meer aansprakelijkheid, commerciële contracten, franchise, fraude, governance, bedrijfsovernames en mededinging.

Notariaat Ondernemingsrecht

Ons notariële team is gespecialiseerd in overnames, participaties, private equity, corporate governance, samenwerkingsverbanden en structuren, beleggingsfondsen, grensoverschrijdende herstructureringen en zekerheden.