Floor-Damen.jpg


Floor Damen

advocaat, partner

Floor Damen is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Hij staat voornamelijk bedrijven en instellingen bij over (collectief) ontslag, overgang van onderneming en medezeggenschap. Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het verlenen van assistentie in collectieve reorganisatietrajecten waaronder onderhandelingen met vakorganisaties inzake een sociaal plan, overleg met ondernemingsraden en selectie van boventalligen (op grond van het afspiegelingsbeginsel). Samen met Mark Keuss leidt hij het reorganisatieteam van Lexence. 

Floor publiceert regelmatig en doceert in samenwerking met de Rotterdam School of Management over reorganiseren en medezeggenschap. Tevens is hij als gastdocent betrokken bij de gecombineerde master arbeidsrecht van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.
 
Sinds 2006 is Floor verbonden aan Lexence. Daarvoor werkte hij bij AKD Prinsen van Wijmen. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en volgde de postacademische leergang Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Floor is in 2000 beëdigd als advocaat.

Internationale listings 

 

Legal 500: 'Floor Damen specialises in collective redundancies' (2015). 'Floor Damen recently advised Flextronics Logistics and Sita Nederland on employment issues' (2014). 'Lexence provides solid, pragmatic advice. Floor Damen and Mark Keuss specialize in collective dismissals' (2013).