Arnout-Schennink.jpg


Arnout Schennink

advocaat, partner

Arnout Schennink voert een praktijk op het gebied van ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillenbeslechting, met een accent op bestuurdersaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid. 
 
Arnout doceert regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid, onder meer bij de Executive MBA Public & Private van Nyenrode Business Universiteit en de Zorgvisie Academy. Hij analyseert en becommentarieert recente rechtspraken in het maandelijks tijdschrift Rechtspraak Ondernemingsrecht en is lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht. 
 
Sinds 2010 werkt Arnout bij Lexence. Eerder was hij verbonden aan Allen & Overy. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en de Université Toulouse 1. Ook volgde hij de postacademische specialisatie Onderneming en Aansprakelijkheid aan de Grotius Academie. Arnout werd in 2004 beëdigd als advocaat.

Internationale listings


Legal 500: ‘Lexence has a notable track record in professional liability, an area in which recently promoted partner Arnout Schennink is particularly active’ (2016).

 

 

 Recente zaken

 
 

 Publicaties