Over Lexence

Lexence is een advocaten- en notarissenkantoor op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht gericht op organisaties die actief zijn op de Nederlandse markt. De ruim 125 professionals van Lexence, waaronder 80 advocaten & notarissen, werken in bevlogen teams geleid door betrokken partners. Zowel naar cliënten als naar de eigen organisatie werkt Lexence vanuit heldere waarden.
 
1. Lexence biedt zijn cliënten resultaatgerichte en kostenbewuste juridische ondersteuning, op de terreinen vastgoed- en ondernemingsrecht.

 

  • Wij doen alleen dat waarin wij excelleren. Onze dienstverlening is inhoudelijk solide, tactisch scherp en wordt kostenbewust uitgevoerd.
  • Wij hanteren korte communicatielijnen, zijn voortvarend, dichtbij en onafhankelijk.
  • Wij werken zonder omhaal, wars van gedoe, we zijn oplossingsgericht, zowel in relatie met cliënten als collega’s.

 

2. Lexence biedt zijn mensen een inspirerende werkomgeving die permanente ontwikkeling mogelijk maakt.
 
  • Wij nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze individuele ontplooiing om een succesvol en plezierig collega te zijn.
  • Wij dragen zelf actief bij aan de ontwikkeling van onze inhoudelijke expertise en professionele vaardigheden.
  • Wij dragen individueel bij om samen van Lexence een geweldige werkomgeving te maken waarin groei kan en mag.
 
Deze waarden worden bekrachtigd in de wet van Lexence. Lexence is een onafhankelijk kantoor dat waar dat zinvol is, samenwerkt met andere kantoren in binnen- en buitenland. Gezien haar onafhankelijkheid kan Lexence samenwerken met the right foreign firm for the job. Lexence kan daarvoor onder meer gebruikmaken van haar Meritas-netwerk, een hoogwaardig wereldwijd juridisch netwerk van onafhankelijke kantoren.