Vastgoedontwikkeling & transacties

Een multidisciplinair team van specialisten uit advocatuur en notariaat op het gebied van onder meer aanbestedingsrecht, staatssteun, omgevingsrecht, vastgoedtransacties en huurrecht behandelt integraal alle fasen en juridische facetten van vastgoedontwikkeling en transacties.

Onze advocaten en (kandidaat-)notarissen hebben expertise in huis over onder andere:

  • De juridische begeleiding van transacties ten behoeve van ontwikkelaars, financiers, investeerders en eindgebruikers. Het team adviseert haar cliënten gedurende het gehele proces van de intentieverklaring tot het tekenen van het contract.
  • Alle fasen van grootschalige binnenstedelijke en buitenstedelijke herstructureringen, duurzame gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed.
  • Alle fasen van ontwikkeling of herontwikkeling van winkelcentra, kantoorcomplexen, woningbouwprojecten, hotels, zorgvastgoed, leisure en entertainment. Dat begint al bij strategische grondverwerving.
  • Bouwrecht zoals bouwtijdverlenging, bouwtijdoverschrijding, verrekeningen, meer- minderwerk, schade en (CAR)-verzekeringsgeschillen, en niet te vergeten duurzaamheid en ketenintegratie.


 

 

 Partners van het team vastgoedontwikkeling en transacties

 

Internationale listings

Chambers (2017): Sources recommend the team for its "great quality, friendly people" who are "no-nonsense and result driven."

Chambers (2016): "Its lawyers have a very high level of service-oriented skills, which is not that easy to find."