Financiering

Het team financiering houdt zich bezig met de juridische advisering ter zake:
  • Financiering: vastgoedfinanciering, herfinanciering, herstructurering en uitwinning en projectfinanciering;
  • Fondsen: oprichting en structurering van (vastgoed)fondsen, (ver)koop van vastgoedportefeuilles en (ver)koop van investment management entiteiten;
  • Regulering: begeleiding vergunningaanvraag (vastgoed)fondsen, advisering implementatie AIFMD en AIFMD impactanalyse.