Bouwrecht

Het team bouwrecht adviseert en procedeert over onderwerpen die voor, tijdens en na de bouw een rol spelen. Vóór de bouw: aanbestedingsplicht, staatssteun, selectie en gunning en de totstandkoming van diverse soorten bouwcontracten, aannemings- en architectenovereenkomsten en leverancierscontracten. Tijdens de bouw betreffen de advieswerkzaamheden onder meer bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht. Na oplevering komen verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR)-verzekeringsgeschillen aan de orde.​​​​​​​​​​​​​

 

 

 Partners van het team bouwrecht

 
Internationale listings over het team bouwrecht

Legal500 (2015):​ 'Lexence has substantial experience in commercial property projects'. 

Legal500 (2014): 'Lexence has experience acting on large-scale developments and recently advised MAB/Rabobank Real Estate on ‘The Rotterdam’ project and assisted Kroonenberg with ‘The Bank’ redevelopment. Jan van Duijvendijk and department head Bob Bekker are the key contacts'.