Corporate governance

Goed ondernemen betekent rekening houden met de belangen van alle betrokkenen. Deze belangen kunnen talrijk zijn, uit elkaar liggen, en zelfs tegengesteld zijn. Zo zal een aandeelhouder mogelijk aandringen op maximale uitkering van winst, de ondernemingsraad en externe financiers juist graag zien dat de onderneming zo veel mogelijk reserveert voor slechtere tijden en klanten juist weer aansturen op lagere prijzen. Deze diversiteit van te dienen belangen dwingt bestuurders in toenemende mate tot onderlinge afweging en mogelijk moeilijke keuzes.
 
Goed functionerende toezicht- en controlemechanismen helpen het bestuur die afwegingen en keuzes zuiver te houden. Daarnaast helpen zij toezichthouders ongewenste onzuiverheden aan het licht te brengen. Goede governance ondersteunt het bestuur bij de ontwikkeling van de onderneming en beschermt daarnaast eenmaal in de onderneming gecreëerde waarde.   
 
De spelregels voor toezicht en controle liggen vast in statuten, reglementen en wet- en regelgeving. Iedere onderneming is uiteraard anders. Maatwerkdocumentatie is dan ook van belang voor optimale ontwikkeling van de onderneming.
 
Onze notarissen en kandidaat-notarissen hebben ruime ervaring met advisering over optimale bestuursmodellen en met de vormgeving van maatwerk documentatie. Wij hebben expertise in huis over onder andere:
• bestuursmodellen;
• samenstelling raad van commissarissen en bestuur;
• one-tier board;
• reglementen;
• statuten;
• certificering / administratievoorwaarden;
• toezicht;
• verantwoording;
• taken toezichthouder / commissaris;
• rol inspraak- of adviesorganen.
 

 Gespecialiseerd in corporate governance