Litigation

Het Lexence litigation team vertegenwoordigt ondernemingen, financiële instellingen en bestuurders in zakelijke conflicten. De pragmatische werkwijze garandeert een heldere analyse en strategie, gericht op het best haalbare resultaat. Waar mogelijk door zodanig (rechts)positie te kiezen dat alsnog wordt voldaan of geschikt. Zo nodig door te procederen. 
 
De litigation advocaten beschikken over specialistische kennis van het vermogensrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht (IPR) en burgerlijk procesrecht. Zij hebben ruime ervaring in het uitonderhandelen en uitprocederen van nationale en internationale geschillen. In civiele procedures voor de rechterlijke instanties in Nederland en in arbitrages volgens de regels van het NAI, ICC en UNCITRAL. Op deze gebieden adviseert het team ondernemers, bedrijfsjuristen en collega advocaten, al dan niet in second opinion. 
 
Het litigation team bestaat uit 11 advocaten en support staff en beschikt over een uitgebreid netwerk van data analisten, economen en hoogleraren. Hierdoor is de efficiënte bezetting van iedere zaak gewaarborgd, van handelsgeschil tot fraudeonderzoek.
 
 

 Partners van het team litigation

 
 

 Teamleden litigation

 
Internationale listings over het team litigation
 
Het vaak bedrijfskritieke belang van toevertrouwde zaken en de reputatie van cliënten, bevestigen de kwaliteit van geleverde diensten. Dat geldt ook voor de aanbevelingen in Best Lawyers, Chambers Europe, Legal500 en de regelmatige verwijzingen door vakgenoten.
 
Legal500 (2016): 'Lexence has a notable track record in professional liability'.
 
Legal500 (2015): 'Lexence is considered to be ‘a very good alternative’ to larger law firms in commercial disputes, and is praised for its ‘tactical insight’ and ‘price/quality ratio’.
 
Legal500 (2014): 'Lexence’s recent caseload includes representing AON professionals in liability cases; Super de Boer in mismanagement proceedings brought by VEB; and Jumbo in franchisee disputes arising from its C1000 acquisition. Bram Thomas Craemer and Timo Jansen are the key contacts'.