Litigation

Het Lexence litigation team vertegenwoordigt ondernemingen, financiële instellingen en bestuurders in zakelijke conflicten. De pragmatische werkwijze garandeert een heldere analyse en strategie, gericht op het best haalbare resultaat. Waar mogelijk door zodanig (rechts)positie te kiezen dat alsnog wordt voldaan of geschikt. Zo nodig door te procederen. 
 
De litigation advocaten beschikken over specialistische kennis van het vermogensrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht (IPR) en burgerlijk procesrecht. Zij hebben ruime ervaring in het uitonderhandelen en uitprocederen van nationale en internationale geschillen. In civiele procedures voor de rechterlijke instanties in Nederland en in arbitrages volgens de regels van het NAI, ICC en UNCITRAL. Op deze gebieden adviseert het team ondernemers, bedrijfsjuristen en collega advocaten, al dan niet in second opinion. 
 
Het litigation team beschikt over een uitgebreid netwerk van data analisten, economen en hoogleraren. Hierdoor is de efficiënte bezetting van iedere zaak gewaarborgd, van handelsgeschil tot fraudeonderzoek.
 
 

 Partners van het team litigation

 
 

 Teamleden litigation

 
Internationale listings
 
Het vaak bedrijfskritieke belang van toevertrouwde zaken en de reputatie van cliënten, bevestigen de kwaliteit van geleverde diensten. Dat geldt ook voor de aanbevelingen in Best Lawyers, Chambers Europe, Legal 500 en de regelmatige verwijzingen door vakgenoten.
 
Legal 500 (2017): Lexence has a highly regarded professional liability practice, in addition to which it handles corporate and commercial litigation. Arnout Schennink is "driven and practical"; Timo Jansen is "very approachable, yet very tough"; and Bram Thomas Craemer has "a perfect skillset for successful litigation".

Legal 500 (2016): Lexence has a notable track record in professional liability, an area in which recently promoted partner Arnout Schennink is particularly active. Bram Thomas Craemer is a "clever, driven and practical lawyer". Timo Jansen is highly regarded.