Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

Door de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn grote delen van het arbeidsrecht fundamenteel gewijzigd. Om u te ondersteunen bij deze veranderingen heeft Lexence een website over de WWZ gelanceerd: wwzproof.nl. Niet eerder zijn relevante wetteksten, de belangrijkste wijzigingen en praktische tools samengebracht in één website.
 
Praktische tools helpen werkgevers en HR-managers op weg
De Wet Werk en Zekerheid brengt grote veranderingen met zich mee voor de arbeidsrechtpraktijk. Het wordt onduidelijker en ingewikkelder. Om de praktijk hierin tegemoet te komen heeft Lexence een aantal tools ontwikkeld. Aan de hand van deze tools kunnen werkgevers en HR-managers controleren hoe bepaalde arbeidsrechtelijke zaken uitpakken binnen de WWZ. De tool geeft antwoord op de vraag of een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk en/of noodzakelijk is en tot welke instantie men zich vervolgens moet wenden. Ook berekent men eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding (de opvolger van de kantonrechtersformule) of kunt u controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is.
 
Kortom: wwzproof.nl biedt naast informatie over de WWZ tevens een concrete vertaling naar de praktijk.