Integriteit, corruptie en fraude

​Zo'n drie op de vier bedrijven worden getroffen door economische criminaliteit. Een derde van de gevallen wordt door toeval ontdekt. Bovenaan staat diefstal van geld, goederen of fraude, gevolgd door diefstal van informatie en een snelle stijger is cybercriminaliteit. En er is sprake van een toename in aantal en het financieel belang ervan. Hoe doet u onderzoek bij een vermoeden van corruptie? Hoe voorkomt u dat mensen buiten hun boekje gaan? Is een gedragscode afdoende? En hoe zorgt u dat compliance hoog in het vaandel blijft staan?
 

Fraude is een niet te onderschatten thema, zo merken de experts van Lexence in hun dagelijkse praktijk. Daarom bundelt Lexence voor u op deze pagina informatie over de juridische aspecten van fraude, corruptie en compliance. Rechts van deze tekst vindt u onze publicaties, de whitepaper en het e-book.